Juridiskie paziņojumi

§ 1 Atbildība par saturu
Saskaņā ar vispārējiem principiem mēs esam atbildīgi par mūsu tīmekļa vietnes saturu. Mēs esam rūpīgi apkopojuši šajā tīmekļa vietnē ietverto informāciju par piedāvājumu un pastāvīgi to pārbaudām. Taču mēs neuzņemamies atbildību par informācijas pareizību, aktualitāti, pilnīgumu un pieejamību. Saistošu informāciju, konsultācijas, ieteikumus vai paskaidrojumus mēs sniedzam tikai individuāli.
Mēs esam tiesīgi jebkurā laikā mainīt, papildināt, saīsināt vai pilnībā dzēst informāciju par mūsu piedāvājumu tīmekļa vietnē. Mēs arī neesam atbildīgi par mūsu piedāvājuma atbilstību lietotājam un viņa iecerētajiem mērķiem.

§ 2 Ārējās saites
Mūsu piedāvājumā ietilpst arī saites uz tīmekļa vietnēm, par kuru saturu mēs neesam atbildīgi. Šo tīmekļa vietņu saturu mēs nepārņemam un neuzņemamies par to nekādu atbildību. Par attiecīgās tīmekļa vietnes saturu ir atbildīgs vienīgi šīs tīmekļa vietnes īpašnieks. Šajās tīmekļa vietnēs mēs nekonstatējām saturu, kas būtu pretrunā ar likumu. Turpmāka norādīto tīmekļa vietņu satura pārbaude jebkurā laikā nav pieļaujama, ja netiek minēti konkrēti tiesību aizskāruma argumenti. Lūdzu, nekavējoties informējiet mūs, ja Jūs mūsu norādītajās tīmekļa vietnēs ieraugāt informāciju, par kuras pareizību Jums rodas šaubas! Tiklīdz Jūs mums darīsiet zināmus tīmekļa vietnes satura dēļ radušos tiesību aizskāruma argumentus, mēs nekavējoties izdzēsīsim attiecīgo tīmekļa vietņu saites. Šis paziņojums attiecas uz visām saitēm, kas norādītas mūsu tīmekļa vietnē.  

§ 3 Autortiesības
Mūsu tīmekļa vietnes piedāvājuma saturs, noformējums, kā arī uzbūve ir aizsargāta ar autortiesībām, un mēs paturam visas autortiesības. Turklāt, lai dažādotu, apstrādātu, pārveidotu vai kā citādi izmantotu informāciju, nepieciešama mūsu rakstiska piekrišana, ja vien to nav atļauts darīt saskaņā ar tiesību aktiem. Informāciju drīkst lejupielādēt un kopēt tikai privātiem, nevis komerciāliem mērķiem. Šis nosacījums nav attiecināms uz sadaļā „Prese“ iekļauto informāciju un attēliem, kas nepieciešami publicistikas mērķiem. Mūsu tīmekļa vietnē atļauts ievietot hipersaites tikai ar mūsu iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

Svarīga norāde:
Tīmekļa vietnes uzturētāja kontaktinformāciju nedrīkst izmantot reklāmas mērķiem, ja vien Winkler nav sniedzis iepriekšēju rakstisku piekrišanu vai ja jau netiek īstenotas uzņēmējdarbības attiecības. Saskaņā ar šo paziņojumu Winkler un visas šajā tīmekļa vietnē minētās personas neizmanto datus komerciāliem mērķiem un nenodod šos datus tālāk.